Tietosuojaseloste

Rekisterin rekisterinpitäjä

Porin teatterikerhon säätiö
c/o Leena Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Peltonen
Koulutie 10, 28800 Pori

050 338 3040

Rekisterin nimi

Porin teatterikerhon säätiön rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porin teatterikerhon säätiön haltuun tulevien henkilötietojen käsittely säätiön toiminnan mukaisissa yhteyksissä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri syntyy säätiöltä apurahoja hakevien henkilöiden antaessa henkilötietonsa hakulomakkeella joko sähköisesti tai paperitulosteena.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hakulomakkeessa olevat tiedot muodostuvat nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta, syntymäajasta, tutkinnosta ja työnantajasta sekä hakijan antamista muista mahdollisista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisteristä ulos. Hakulomakkeet ovat vain säätiön hallituksen käytettävissä hakuajan umpeutumisen ja apurahakäsittelyn välisen ajan.

Apurahapäätöksistä julkaistaan apurahan saajan nimi, tutkintotieto ja myönnetyn apurahan suuruus sekä käyttökohde säätiön verkkosivulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Säätiön tietoon tulevien henkilötietojen käsittely tapahtuu luottamuksellisesti säätiön hallituksen kokouksessa. Tietoja voidaan käsitellä apurahan päätöskokouksissa paperitulosteina tai sähköisinä. Jokainen hallituksen jäsen vastaa tietojen tuhoamisesta sen jälkeen, kun käsittely on tehnyt ne tarpeettomiksi. Hallituksen jäsenet ovat tietoisia henkilötietolakien ja -säännösten vaatimuksista.

Henkilötiedoista ei koota luetteloa. Hallituksen sihteeri säilyttää apurahahakemukset siihen asti, kun asian käsittely sitä vaatii. Tarpeettomat hakemukset tuhotaan joko paperisilppurissa tai poistamalla sähköisistä välineistä.

Tarkastusoikeus

Apurahahakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkistaa lähettämällä asiasta pyynnön säätiön osoitteeseen otsikolla ”Rekisteritietojen tarkistus”.

Viestin yhteydessä tulee ilmoittaa, millä nimellä tai missä yhteydessä on henkilötietoja antanut säätiön käyttöön. Hakijan tietojen kopio lähetetään postitse tai sähköpostitse.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Mikäli hakija haluaa poistaa vielä työn alla olevan hakulomakkeensa tai siitä poimitut henkilötiedot säätiön käytöstä, tulee hakijan lähettää poistopyyntö säätiön osoitteeseen otsikolla ”Rekisteritietojen poisto”.